Courses

You can locate the subjects by all the fields that are displayed on the screen (subject, dept, code, teacher ...). REMEMBER that the search is sensitive to diacritics (tildes, umlauts ...)

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Composició I DEC CSD 410006
BRNCIC MONSEGUR, Constanza
EUPIERRE, Alexis José
RUBIROLA LÓPEZ, Anna
Interpretació I DEC CSD 410007
RAICH ROCA, Andreu
BLANCO FOLGADO, Cristina
Improvisació I DEC CSD 410015
MEDINA DIAZ, Mar
EUPIERRE, Alexis José
Interpretació II DEC CSD 420007
RAICH ROCA, Andreu
BLANCO FOLGADO, Cristina
Improvisació II DEC CSD 420008
BRNCIC MONSEGUR, Constanza
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
KLEIN TORRENS, Raquel
Anàlisi i pràctica del repertori DEC CSD 420009
VENDRELL SALES, Ester
PROFESSOR PENDENT, IT
Notació del moviment I DEC CSD 420010
MARCOS FURONES, Elisabet
Composició II (Coreografia) DEC CSD 420023
PÉREZ GALÍ, Aimar
Pràctica del repertori I departamento CSD 410010
PROFESSOR PENDENT, IT
Taller 1 departamento CSD 410014
ROBLAS PUJOL, Anna
MEDINA DIAZ, Mar
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
EUPIERRE, Alexis José
RUBIROLA LÓPEZ, Anna
PÉREZ GALÍ, Aimar
Tècniques de dansa II (Contemporània) departamento CSD 420003 CO
FRUTOS MUÑOZ, Álvaro
Tècniques de dansa II (Espanyola) departamento CSD 420003 ES
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
Composició II (Pedagogia) departamento CSD 420006
RUBIROLA LÓPEZ, Anna
Taller de repertori I departamento CSD 420011
CORCHERO SALGADO, Andrés
Pràctica rítmica i llenguatges sonors II departamento CSD 420013
FERNÁNDEZ ALONSO, Neus
Educació cinesiològica i entrenament corporal departamento CSD 420017
ROUET, Sandrine
Psicopedagogia de la dansa departamento CSD 420018
PÉREZ TESTOR, Susana
Didàctica general de la dansa departamento CSD 420019
LLORET ROCA, Montserrat
SEBASTIANI OBRADOR, Enric M.
La dansa en el sistema educatiu i la seva concreció en els centres departamento CSD 420021
GUMÀ MARIMON, Xènia
Psicologia del desenvolupament departamento CSD 420024
PÉREZ TESTOR, Susana
Fonaments pràctics de la didàctica de la dansa departamento CSD 420025
ROBLAS PUJOL, Anna
PLANA HONORATO, Rafael
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
Taller de creació coreogràfica i d'interpretació departamento CSD 420026
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
EUPIERRE, Alexis José
VELARDE GONZÁLEZ, Amaranta
Teoria de l'actuació departamento CSD 430001
DAUSSÀ I PASTOR, Boris
Història de l'art modern i contemporani departamento CSD 430002
RAUBERT NONELL, Bàrbara
Tècniques de dansa III departamento CSD 430003
CORCHERO SALGADO, Andrés
TEJEDOR BELTRAN, Daniel
SILVA VEGA, Carlos
SANZ MACHANCOSES, Oscar
BARREDA CARBAJO, Juan José
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
VELARDE GONZÁLEZ, Amaranta
FRUTOS MUÑOZ, Álvaro
MARIN GARCIA, Sandra
PROFESSOR PENDENT, IT
CAMPOS MORENO, Rosario
Tècniques de dansa III (Clàssica) departamento CSD 430003 CL
LLOPIS GONZÁLEZ, Montserrat
Tècniques de dansa III (Contemporània) departamento CSD 430003 CO
BARCELONA PALAU, Miquel
VILAR DOLÇ, Laura
Tècniques de dansa en parella departamento CSD 430004
PROFESSOR PENDENT, IT
Composició III departamento CSD 430005
BRNCIC MONSEGUR, Constanza
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
PROFESSOR PENDENT, IT
Anàlisi del repertori departamento CSD 430006
LAAKSO, Riikka Annina
Pràctica del repertori II departamento CSD 430007
PROFESSOR PENDENT, IT
Il·luminació I departamento CSD 430008
RIUS COMA, Raimon Enric
Dramatúrgia de la dansa I departamento CSD 430009
GALAN SALA, Marta
Infografia departamento CSD 430010
FERRI PARRES, Alfonso
Disseny, producció i gestió de projectes departamento CSD 430011
VENDRELL SALES, Ester
Taller d'escenificació coreogràfica departamento CSD 430012
FRATINI SERAFIDE, Roberto
CORCHERO SALGADO, Andrés
BRNCIC MONSEGUR, Constanza
GALAN SALA, Marta
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
DE QUEROL DURAN, Mireia
MARIN GARCIA, Sandra
Pedagogies del segle XX departamento CSD 430014
PUJOL NAVALÓN, Maria
Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp) departamento CSD 430015
PLANA EGUIA, Núria
FACCO DEVESA, Cristina
ROBLAS PUJOL, Anna
TEJEDOR BELTRAN, Daniel
SANZ MACHANCOSES, Oscar
BARREDA CARBAJO, Juan José
PLANA HONORATO, Rafael
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
VILAR DOLÇ, Laura
PROFESSOR PENDENT, IT
FLORES FLORES, Rosario
RUBIO LUGO, Karen Vanessa
Didàctica específica de la dansa I (Clàssica) departamento CSD 430015 CL
PLANA EGUIA, Núria
FACCO DEVESA, Cristina
Didàctica específica de la dansa I (Contemporània) departamento CSD 430015 CO
ROBLAS PUJOL, Anna
VILAR DOLÇ, Laura
Didàctica específica de la dansa I (Espanyola) departamento CSD 430015 ES
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
CASANOVA BARTRA, Cristina
Organització, gestió i elaboració de projectes pedagògics departamento CSD 430019
PUJOL NAVALÓN, Maria
Desplegament curricular, planificació i avaluació departamento CSD 430020
SEBASTIANI OBRADOR, Enric M.
Fonaments en la metodologia de la investigació educativa departamento CSD 430021
MATEU SERRA, Maria Mercè
PÉREZ GALÍ, Aimar
Assistència pedagògica departamento CSD 430022
AMATRIAIN VIVES, Marta
Didàctica del moviment a través de la música I departamento CSD 430023
LLORET ROCA, Montserrat
TZVETANOVA KAMENOVA, Andjela
Teoria de la dansa departamento CSD 440001
FRATINI SERAFIDE, Roberto
Tècniques de dansa IV departamento CSD 440002
TEJEDOR BELTRAN, Daniel
BARREDA CARBAJO, Juan José
TZVETANOVA KAMENOVA, Andjela
FRUTOS MUÑOZ, Álvaro
PROFESSOR PENDENT, IT
MARKOVIC, Zoran
FLORES FLORES, Rosario
FERNANDEZ FUENTES, Carlos
Tècniques de dansa IV (Clàssica) departamento CSD 440002 CL
SITGES SARDÀ, Nora
Tècniques de dansa IV (Contemporània) departamento CSD 440002 CO
VELARDE GONZÁLEZ, Amaranta
Taller de repertori II departamento CSD 440003
PROFESSOR PENDENT, IT
Escenificació coreogràfica departamento CSD 440004
ROMEI, Roberto
Video dansa departamento CSD 440005
FERRI PARRES, Alfonso
Organització i gestió aplicada departamento CSD 440006
VENDRELL SALES, Ester
Treball final de carrera COR departamento CSD 440007
CORCHERO SALGADO, Andrés
BRNCIC MONSEGUR, Constanza
EUPIERRE, Alexis José
KLEIN TORRENS, Raquel
Ajudantia a la direcció coreogràfica departamento CSD 440008
VELARDE GONZÁLEZ, Amaranta
Acció tutorial. Models d'interacció i comunicació a l'aula departamento CSD 440009
VILAR DOLÇ, Laura
Didàctica específica de la dansa II departamento CSD 440010
PLANA EGUIA, Núria
ROBLAS PUJOL, Anna
BARREDA CARBAJO, Juan José
PLANA HONORATO, Rafael
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
FERRER CARSI, Blanca
COLACRAI MORERO, Cecilia
GRISO ALABART, Jordi
PROFESSOR PENDENT, IT
FLORES FLORES, Rosario
Didàctica específica de la dansa II (Contemporània) departamento CSD 440010 CO
ROBLAS PUJOL, Anna
COLACRAI MORERO, Cecilia
Seminaris temàtics I departamento CSD 440013
COLACRAI MORERO, Cecilia
Dansa i educació departamento CSD 440015
AMATRIAIN VIVES, Marta
Pràcticum departamento CSD 440016
ROBLAS PUJOL, Anna
LLORET ROCA, Montserrat
Treball final de carrera PED departamento CSD 440017
LLORET ROCA, Montserrat
AMATRIAIN VIVES, Marta
PÉREZ GALÍ, Aimar
Estètica departamento CSD 450001
BORONAT HERREROS, Albert
MOLINA ESCOBAR, Víctor
Sistemes d'investigació departamento CSD 450005
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
Educació somàtica departamento CSD 450011
FERNÁNDEZ ALONSO, Neus
Dansa aplicada departamento CSD 450013
PÉREZ TESTOR, Susana
Laboratori de creació departamento CSD 450015
PROFESSOR PENDENT, IT
Flamenc departamento CSD 45007
CABANES ALTÉS, M. Belén
NAVAS FERNÁNDEZ, Eva
Conducció d'assajos departamento CSD 4510001
Assignatura (Conducció d'assajos CSD 451001), Pendent d'assignació a professor
Conducció d'assajos departamento CSD 451001
CORCHERO SALGADO, Andrés
Il·luminació II departamento CSD 451002
BOFARULL ARMENGOL, David
Dramatúrgia de la dansa II departamento CSD 451003
ASENCIO AZNAR, Sofía
Pràctiques externes departamento CSD 451004
AMATRIAIN VIVES, Marta
DE QUEROL DURAN, Mireia
Tecnologia aplicada a la creació musical departamento CSD 451005
ROSELL COSTA, Oriol
Veu i text en la interpretació dels ballarins departamento CSD 451007
SABATÉ HUETE, Anna
Pràctica interpretativa I departamento CSD 451010
LAAKSO, Riikka Annina
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
Pràctica interpretativa II departamento CSD 451011
LAAKSO, Riikka Annina
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
Tècnica opcional de dansa A departamento CSD 451013
SILVA VEGA, Carlos
BARREDA CARBAJO, Juan José
MARIN GARCIA, Sandra
PROFESSOR PENDENT, IT
FLORES FLORES, Rosario
Tècnica opcional de dansa B departamento CSD 451014
SANCHEZ BORRAS, Montse
TEJEDOR BELTRAN, Daniel
BRNCIC MONSEGUR, Constanza
TZVETANOVA KAMENOVA, Andjela
LLOPIS GONZÁLEZ, Montserrat
GERSPACHER, Nadine
Body Weather departamento CSD 451015
CORCHERO SALGADO, Andrés
Improvisació III departamento CSD 451017
FRUTOS MUÑOZ, Álvaro
Educació en el moviment per a nens II departamento CSD 451019
AMATRIAIN VIVES, Marta
Educació musical aplicada al moviment departamento CSD 451020
FERNÁNDEZ ALONSO, Neus
Altres tècniques de dansa departamento CSD 451022
CASTELLANOS CARDOSO, Rodolfo
DE ROJAS PLA, Lourdes Margarita
TZVETANOVA KAMENOVA, Andjela
Seminaris temàtics II departamento CSD 452001
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
DE QUEROL DURAN, Mireia
PÉREZ GALÍ, Aimar
Treball de puntes i tècnica per a nois I departamento CSD 452002
CASTELLANOS CARDOSO, Rodolfo
DE ROJAS PLA, Lourdes Margarita
TZVETANOVA KAMENOVA, Andjela
Pas a dos departamento CSD 452004
CASTELLANOS CARDOSO, Rodolfo
BAYO DELGADO, Helena
DE ROJAS PLA, Lourdes Margarita
Educació en el moviment per a nens I departamento CSD 452005
AMATRIAIN VIVES, Marta
Metodologies i tècniques per a l'ensenyament de la improvisació i la composició departamento CSD 452006
PÉREZ GALÍ, Aimar
Mirades sobre la dansa departamento CSD 452011
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
KLEIN TORRENS, Raquel
Didàctica del moviment a través de la música II departamento CSD 452012
ROBLAS PUJOL, Anna
Pràctica comuna 1 departamento ESAD 510003
PUIGDEFABREGAS SAGRISTA, Bibiana
CORCHERO SALGADO, Andrés
PLANAS TERUEL, Enric
SALVÀ CERDÀ, Francesca
ROY HOM, Joaquim
PUERTAS ESPIN, Alicia
FIGUERAS CIFUENTES, Montserrat
SUBIRÓS BOSCH, Carlota
ESCUDÉ GALLÉS, Elisabet
SAIS MARTINEZ, Pere
TORNERO BRUGUÉS, Helena
BELTRÁN MARGARIT, Gemma
DUESO PLA, Elena
ÀVILA CASTELLS, Raimon
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Antonio-Simón
SZPUNBERG WITT, Victoria
PASCUAL NOGUÉ, Albert
ATANASIU, Hans Christian
JANÉ VILA, Pere
LUCCHETTI GALLEGO, Mercè
PÀMPOLS GIMENO, Blanca
ROSICH MARTÍ, Marc
Introducció a la dramatúrgia departamento ESAD 510004
GAZQUEZ PEREZ, Ricard
NOLLA I GUAL, Enric
GALAN SALA, Marta
Introducció a l'escenificació departamento ESAD 510005
GAZQUEZ PEREZ, Ricard
GALAN SALA, Marta
RIERA ORTIZ, Pere
Introducció a les teories de l'espectacle departamento ESAD 510006
SCHMUTZ, Christina
Pràctica actoral 1 departamento ESAD 511001
VILÀ ZAPATA, Jordi
GÜELL ISERN, Roser
PUERTAS ESPIN, Alicia
SAIS MARTINEZ, Pere
MARTÍNEZ PALOU, Ferran
SANZ MACHANCOSES, Oscar
DUESO PLA, Elena
ESTRADA VERDAGUER, Anna
JANÉ VILA, Pere
GRISO ALABART, Jordi
Interpretació 1 departamento ESAD 511002
CODINACHS PARÉS, Maria
VILÀ ZAPATA, Jordi
BASORA MORATÓ, Jordi
CASTILLO PINOS, Maria
MARTÍNEZ PALOU, Ferran
ALGANS MAS, Xavier
BELTRÁN MARGARIT, Gemma
Veu 1 departamento ESAD 511003
ESTRADA VERDAGUER, Anna
Moviment 1 departamento ESAD 511004
SAN MIGUEL ROMERO, Glòria
SILVA VEGA, Carlos
SANZ MACHANCOSES, Oscar
DUESO PLA, Elena
ÀVILA CASTELLS, Raimon
JANÉ VILA, Pere
SABATÉ MAULEÓN, Esther
GRISO ALABART, Jordi
Llenguatge musical 1 departamento ESAD 511005
ROSET DOMINGO, Gemma
FERNÁNDEZ ALONSO, Neus
Literatura i teoria dramàtica 1 departamento ESAD 511006
LEY FANCELLI, Pablo
Projecte escenogràfic 1 departamento ESAD 512008
PUIGDEFABREGAS SAGRISTA, Bibiana
SOLANILLA ROSELLÓ, Anna
UBACH MILLANAS, Antoni
Maquetisme departamento ESAD 512009
PUIGDEFABREGAS SAGRISTA, Bibiana
Dibuix 1 departamento ESAD 512013
SOLANILLA ROSELLÓ, Anna
PROFESSOR PENDENT, IT
Geometria descriptiva departamento ESAD 512014
AYZA BALLESTER, Jaume
Tècniques de representació assistides per ordinador 1 departamento ESAD 512015
AYZA BALLESTER, Jaume
PASCUAL NOGUÉ, Albert
Tècniques de realització escènica 1 departamento ESAD 512016
ROY HOM, Joaquim
HUERRES RODRÍGUEZ, Pablo
ORRA MUNT, Roger
Tècniques de realització de la indumentària 1 departamento ESAD 512017
ECHEGARAY DEL POZO, Elisa
Il·luminació escènica 1 departamento ESAD 512018
ROY HOM, Joaquim
RIUS COMA, Raimon Enric
Laboratori 1 departamento ESAD 512019
BERRONDO REKALDE, Jon
AYZA BALLESTER, Jaume
PASCUAL NOGUÉ, Albert
Aspectes de retòrica i elocució departamento ESAD 513001
ROIG ANTÓ, Albert
Sistemes d'interpretació 1: l'actor i el text departamento ESAD 513002
MONCLÚS MANCHÓN, Sandra
ROMEI, Roberto
Direcció d'actors 1 departamento ESAD 513003
SIMÓ VIÑES, Ramon
PROFESSOR PENDENT, IT
Pràctiques d'escriptura 1 departamento ESAD 513004
TORNERO BRUGUÉS, Helena
HANSEN FORS, Lluís
SZPUNBERG WITT, Victoria
Pràctiques d'escenificació 1 departamento ESAD 513005
PRAT COLL, Jordi
Història i teoria de la literatura dramàtica 1 departamento ESAD 513006
LEY FANCELLI, Pablo
Música departamento ESAD 513007
ALAVEDRA SUBIRANAS, Joan
Pràctica comuna 2 departamento ESAD 520003
ROY HOM, Joaquim
FONDEVILA FERNANDEZ, Jordi
DORDAL LALUEZA, Ferran
DURAN ESTEVA, Pep
Història general de les arts de l'espectacle departamento ESAD 520004
FRATINI SERAFIDE, Roberto
EGEA RUIZ, Susana
SAUMELL VERGÉS, Mercè
Pràctica actoral 2 departamento ESAD 521001
GUARDIOLA LOZANO, Josep Lluís
MONTIEL PÉREZ, Marta
SAN MIGUEL ROMERO, Glòria
REGUANT FOSAS, Gemma
ROSET DOMINGO, Gemma
BOVÉ ARGELICH, Ester
SAIS MARTINEZ, Pere
FERNÁNDEZ ALONSO, Neus
BELTRÁN MARGARIT, Gemma
VADELL CUBELLS, Francesca
ÀVILA CASTELLS, Raimon
GRAELLS MONTSERRAT, Luís Gonzaga
ROSET DOMINGO, Montserrat
Interpretació 2 departamento ESAD 521002
CODINACHS PARÉS, Maria
GUARDIOLA LOZANO, Josep Lluís
BELTRÁN MARGARIT, Gemma
GRAELLS MONTSERRAT, Luís Gonzaga
Veu 2 departamento ESAD 521003
MONTIEL PÉREZ, Marta
REGUANT FOSAS, Gemma
BOVÉ ARGELICH, Ester
VADELL CUBELLS, Francesca
Llenguatge musical 2 departamento ESAD 521005
ROSET DOMINGO, Gemma
FERNÁNDEZ ALONSO, Neus
Literatura i teoria dramàtica 2 departamento ESAD 521006
EGEA RUIZ, Susana
ORTEGA MOLINOS, Neus
Disseny del personatge 1 departamento ESAD 521007
CASAS MOTET, Alfred
LLUNELL ARGEMÍ, Núria
FERRÉ SERRA, Eudald
Moviment 2 departamento ESAD 521010
RAICH ROCA, Andreu
OMEDES SAVAL, Erik
MARTÍNEZ PALOU, Ferran
SANZ MACHANCOSES, Oscar
CUESTA DUEÑAS, Juanjo
JANÉ VILA, Pere
SABATÉ MAULEÓN, Esther
GRISO ALABART, Jordi
Dicció 2 departamento ESAD 521011
REGUANT FOSAS, Gemma
SANGERMAN ROSSELL, Gemma
Acrobàcia 1 departamento ESAD 521012
SAN MIGUEL ROMERO, Glòria
Tècniques d'interpretació text/musical 2 departamento ESAD 521013
PUERTAS ESPIN, Alicia
DOMINGO QUINTANA, Marta
Repertori musical 1 per text departamento ESAD 521014
GUARDIOLA LOZANO, Josep Lluís
ALGANS MAS, Xavier
ROSET DOMINGO, Montserrat
Música i cant 1 departamento ESAD 521015
MORERA PERELLO, Carlos Alberto
LÓPEZ LÓPEZ, Begoña
FANTOVA ALVAREZ, Eulàlia
Repertori musical 1 per musical departamento ESAD 521016
LÓPEZ LÓPEZ, Begoña
PIRÓ CARDONER, Laia
MARTÍNEZ PALOU, Ferran
FANTOVA ALVAREZ, Eulàlia
Tecnologia i disseny d'il·luminació departamento ESAD 522004
RODELLES VINYOLES, Francesc
Història de l'art i l'escenografia departamento ESAD 522006
SOLANILLA ROSELLÓ, Anna
Projecte escenogràfic 2 departamento ESAD 522011
RAFA SERRA, Marta
BERRONDO REKALDE, Jon
MASALÓ LLORÀ, Pau
RIUS COMA, Raimon Enric
Tècniques de realització de la indumentària 2 departamento ESAD 522012
ECHEGARAY DEL POZO, Elisa
Laboratori 2 departamento ESAD 522013
FIGUERAS CIFUENTES, Montserrat
ERRA BATISTE, Xavier
HERMANSEN, Nicolas
Escenografia i escriptura escènica 1 departamento ESAD 522014
SOLANILLA ROSELLÓ, Anna
MOLINA ESCOBAR, Víctor
Tècniques de construcció escenogràfica 1 departamento ESAD 522015
BERRONDO REKALDE, Jon
Perspectiva escènica 1 departamento ESAD 522016
AYZA BALLESTER, Jaume
Dibuix 2 departamento ESAD 522017
SOLANILLA ROSELLÓ, Anna
PROFESSOR PENDENT, IT
Mecànica departamento ESAD 522018
CASTELLS NEGRE, Elisabet
Estètica 1 departamento ESAD 522019
BORONAT HERREROS, Albert
Perspectiva escènica departamento ESAD 522020
AYZA BALLESTER, Jaume
Tècniques de realització escènica 2 departamento ESAD 522022
BERRONDO REKALDE, Jon
ORRA MUNT, Roger
Tècniques de realització de la indumentària 2 departamento ESAD 522023
ECHEGARAY DEL POZO, Elisa
Il·luminació escènica 2 departamento ESAD 522024
GELABERT MIQUEL, Guillem
Història de l'art i l'escenografia departamento ESAD 522026
RAUBERT NONELL, Bàrbara
SOLANILLA ROSELLÓ, Anna
Literatura dramàtica departamento ESAD 522027
LEY FANCELLI, Pablo
Escenificació 1 departamento ESAD 523001
SIMÓ VIÑES, Ramon
FERNANDEZ GIUA, Carles
Pràctiques d'escenificació 2 departamento ESAD 523002
FONDEVILA FERNANDEZ, Jordi
ALAVEDRA SUBIRANAS, Joan
FERNANDEZ GIUA, Carles
Sistemes d'interpretació 2: l'actor i el moviment departamento ESAD 523003
PALET PUIG, Jordi
BELTRÁN MARGARIT, Gemma
Direcció d'actors 2 departamento ESAD 523004
CASTELLVÍ FARELL, Òscar
PRAT COLL, Jordi
PORTELLA FONTBERNAT, Andrea
GUILLEMAT ÀLVAREZ, Toni
Pàmies Juárez, Neus
BALAÑÀ ALTIMIRA, Glòria
Adaptació dramàtica departamento ESAD 523005
ESCUDÉ GALLÉS, Elisabet
Pràctiques d'escriptura 2 departamento ESAD 523006
RIERA ORTIZ, Pere
Espai Escènic departamento ESAD 523007
PUIGDEFABREGAS SAGRISTA, Bibiana
CASTELLS NEGRE, Elisabet
Antropologia teatral departamento ESAD 523008
MASGRAU PEYA, Lluís
Història i teoria de la literatura dramàtica 2 departamento ESAD 523011
ORTEGA MOLINOS, Neus
Història i teoria de la literatura dramàtica 3 departamento ESAD 523012
SAUMELL VERGÉS, Mercè
Producció i gestió departamento ESAD 530001
PERALES HARO, Raül
PETIT BOZZO, Teresa
Pràctica comuna 3 departamento ESAD 530002
BERNARDI, Moreno
PLANAS TERUEL, Enric
SALVÀ CERDÀ, Francesca
ROY HOM, Joaquim
PUYO BOVÉ, Magda
GALAN SALA, Marta
DORDAL LALUEZA, Ferran
ESCUDÉ GALLÉS, Elisabet
DURAN ESTEVA, Pep
AYZA BALLESTER, Jaume
CUESTA DUEÑAS, Juanjo
LEGARDA ANDUEZA, Núria
CASAS MOTET, Alfred
BELTRÁN MARGARIT, Gemma
DUESO PLA, Elena
LEVY, Stephane
MESTRES EMILIÓ, Albert
JANÉ VILA, Pere
ALBIZU LLIGÉ, Patricia
FERRÉ SERRA, Eudald
Introducció a la dramatúrgia departamento ESAD 531001
MESTRES EMILIÓ, Albert
HANSEN FORS, Lluís
SZPUNBERG WITT, Victoria
ROSICH MARTÍ, Marc
Introducció a l'escenificació departamento ESAD 531002
ESCUDÉ GALLÉS, Elisabet
VILARDELL GRIMAU, Teresa
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Antonio-Simón
Literatura i teoria dramàtica 3 departamento ESAD 531007
SAUMELL VERGÉS, Mercè
Projecte 1 text/musical departamento ESAD 531012
MONCLÚS MANCHÓN, Sandra
REGUANT FOSAS, Gemma
MARINÉ FERRÉ, Mercè
DOMINGO QUINTANA, Marta
RICART SANMARTÍN, Laia
SALAS BRUNET, Maria Antonia
ALAMANY ESTEVE, Miriam
Projecte 2 text departamento ESAD 531013
REGUANT FOSAS, Gemma
SANGERMAN ROSSELL, Gemma
SAIS MARTINEZ, Pere
MARINÉ FERRÉ, Mercè
ÀVILA CASTELLS, Raimon
ROIG ANTÓ, Albert
WAGNER, Carlos
Projecte 3 text departamento ESAD 531014
REGUANT FOSAS, Gemma
RAICH ROCA, Andreu
MARINÉ FERRÉ, Mercè
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Antonio-Simón
BALAÑÀ ALTIMIRA, Glòria
Dicció 3 departamento ESAD 531015
GÜELL ISERN, Roser
SANGERMAN ROSSELL, Gemma
Projecte 4 text departamento ESAD 531016
ALAVEDRA SUBIRANAS, Joan
ROIG ANTÓ, Albert
Projecte 2 musical departamento ESAD 531017
VILÀ ZAPATA, Jordi
DUEÑAS ESTEVE, Ismael
BOVÉ ARGELICH, Ester
SABATÉ MAULEÓN, Esther
Projecte 3 musical departamento ESAD 531018
MORERA PERELLO, Carlos Alberto
CASASAYAS REGUANT, Queralt
ÀVILA CASTELLS, Raimon
SEGURA BERNADAS, Joan Maria
SABATÉ MAULEÓN, Esther
GRISO ALABART, Jordi
Projecte 4 musical departamento ESAD 531019
SORIANO MOYA, Isabel
ALAVEDRA SUBIRANAS, Joan
Música i cant 2 (Cant individual) departamento ESAD 531020
SORIANO MOYA, Isabel
FANTOVA ALVAREZ, Eulàlia
Projecte 1 físic/visual departamento ESAD 531021
CODINACHS PARÉS, Maria
SAIS MARTINEZ, Pere
VADELL CUBELLS, Francesca
ÀVILA CASTELLS, Raimon
PROFESSOR PENDENT, IT
Projecte 2 físic departamento ESAD 531022
BASORA MORATÓ, Jordi
FERNÁNDEZ ALONSO, Neus
ESTRADA VERDAGUER, Anna
Projecte 3 físic departamento ESAD 531023
CORCHERO SALGADO, Andrés
CASASAYAS REGUANT, Queralt
Projecte 2 visual departamento ESAD 531024
FERNÁNDEZ ALONSO, Neus
VADELL CUBELLS, Francesca
PROFESSOR PENDENT, IT
Projecte 3 visual departamento ESAD 531025
PALET PUIG, Jordi
SAIS MARTINEZ, Pere
CASAS MOTET, Alfred
VADELL CUBELLS, Francesca
Escenografia i escriptura escènica 2 departamento ESAD 532005
RAUBERT NONELL, Bàrbara
MOLINA ESCOBAR, Víctor
Perspectiva escènica 2 departamento ESAD 532006
AYZA BALLESTER, Jaume
Tècniques de construcció escenogràfica 2 departamento ESAD 532008
BERRONDO REKALDE, Jon
Projecte escenogràfic 3 departamento ESAD 532009
ROY HOM, Joaquim
FIGUERAS CIFUENTES, Montserrat
ORRA MUNT, Roger
AYZA BALLESTER, Jaume
LLUNELL ARGEMÍ, Núria
PROFESSOR PENDENT, IT
Pràctiques d'espai escènic 1 departamento ESAD 532010
ORRA MUNT, Roger
Pràctiques de personatge 1 departamento ESAD 532011
ECHEGARAY DEL POZO, Elisa
SOLER ESCUDÉ, Rosa
Pràctiques d'il·luminació 1 departamento ESAD 532012
AYZA BALLESTER, Jaume
PROFESSOR PENDENT, IT
BOFARULL ARMENGOL, David
Tècniques de realització de la indumentària 3 departamento ESAD 532014
ECHEGARAY DEL POZO, Elisa
Tecnologia aplicada a les arts de l'espectacle 2 departamento ESAD 532017
ROY HOM, Joaquim
HERMANSEN, Nicolas
FERRI PARRES, Alfonso
Pràctiques externes (D/D) departamento ESAD 533001
HANSEN FORS, Lluís
Història i teoria de la literatura dramàtica 4 departamento ESAD 533002
FERRANDO LUQUÍN, Silvia
Pràctiques d'escenificació 3 departamento ESAD 533003
RAFA SERRA, Marta
CHORNET ARTELLS, Marc
DURAN ESTEVA, Pep
HANSEN FORS, Lluís
BALAÑÀ ALTIMIRA, Glòria
PROFESSOR PENDENT, IT
Pràctiques d'escriptura 3 departamento ESAD 533004
NOLLA I GUAL, Enric
ROSICH MARTÍ, Marc
Il·luminació escènica (D/D) departamento ESAD 533005
COLOMER ARCAS, Julià
Escenificació 2 departamento ESAD 533006
GAZQUEZ PEREZ, Ricard
ROMEI, Roberto
Pedagogia departamento ESAD 540001
GONZÁLEZ PARERA, Montserrat
CAMPS D'AZPIAZU, Eulàlia
Interpretació 3 departamento ESAD 541001
PÀMPOLS GIMENO, Blanca
AUDÍ CENDRÓS, Ferran
JUÁREZ SANZ, Mireia
PROFESSOR PENDENT, IT
Veu 4 departamento ESAD 541002
MARINÉ FERRÉ, Mercè
Disseny de personatge 2 departamento ESAD 541003
TOLOSA MAGRIÑA, Montserrat
LLUNELL ARGEMÍ, Núria
Treball final de carrera (Interpretació) departamento ESAD 541005
ROSET DOMINGO, Gemma
Teoria de l'actuació departamento ESAD 541006
MASGRAU PEYA, Lluís
MARCOS FURONES, Elisabet
Literatura i teoria dramàtica 4 departamento ESAD 541007
PROFESSOR PENDENT, IT
Pràctica musical 2 departamento ESAD 541008
MORERA PERELLO, Carlos Alberto
SORIANO MOYA, Isabel
SABATÉ MAULEÓN, Esther
ANDRES CASTELLS, Laura
PROFESSOR PENDENT, IT
BATALLA BARRACHINA, Roser
Pràctica musical 3 departamento ESAD 541009
CHORNET ARTELLS, Marc
Pràctica físic 2 departamento ESAD 541010
CUSÓ TORELLÓ, Joan
PROFESSOR PENDENT, IT
Pràctica físic 3 departamento ESAD 541011
LEVY, Stephane
Tècniques d'interpretació físic/visual 4 departamento ESAD 541012
ATANASIU, Hans Christian
FONTS BARRACHINA, Marc
Pràctica visual 2 departamento ESAD 541013
MARTINEZ COSTA, Andreu
Pràctica visual 3 departamento ESAD 541014
CASAS MOTET, Alfred
Pràctica de text 2 departamento ESAD 541015
PRAT COLL, Jordi
MONTIEL PÉREZ, Marta
BOVÉ ARGELICH, Ester
FERNANDEZ GIUA, Carles
MARINÉ FERRÉ, Mercè
PROFESSOR PENDENT, IT
Pràctica de text 3 departamento ESAD 541016
BERNARDI, Moreno
CUESTA DUEÑAS, Juanjo
Escenografia i escriptura escènica 3 departamento ESAD 542001
RAUBERT NONELL, Bàrbara
RAFA SERRA, Marta
SAUMELL VERGÉS, Mercè
Treball final de carrera departamento ESAD 542003
RAFA SERRA, Marta
Pràctiques externes ESC departamento ESAD 542004
FIGUERAS CIFUENTES, Montserrat
Pràctiques d'espai escènic 2 departamento ESAD 542006
BERRONDO REKALDE, Jon
ORRA MUNT, Roger
Pràctiques de personatge 2 departamento ESAD 542007
ECHEGARAY DEL POZO, Elisa
Tecnologia i espectacle departamento ESAD 543001
HERMANSEN, Nicolas
FERRI PARRES, Alfonso
Estètica departamento ESAD 543003
BORONAT HERREROS, Albert
Cant 1 departamento ESAD 551001
ROSET DOMINGO, Montserrat
Dicció 1 departamento ESAD 551002
GÜELL ISERN, Roser
Tècniques d'interpretació visual 1 departamento ESAD 551005
CASAS MOTET, Alfred
Tècniques d'interpretació visual 2 departamento ESAD 551006
MARTINEZ COSTA, Andreu
Tècniques d'interpretació visual 2 departamento ESAD 551016
PROFESSOR PENDENT, IT
Construcció 1 departamento ESAD 551034
FERRÉ SERRA, Eudald
Moviment físic/visual departamento ESAD 551061
RAICH ROCA, Andreu
SAIS MARTINEZ, Pere
Moviment físic departamento ESAD 551063
SAN MIGUEL ROMERO, Glòria
ALGANS MAS, Xavier
PLANA HONORATO, Rafael
JANÉ VILA, Pere
Tècniques d'interpretació text 1 departamento ESAD 551076
DE YEBRA PINTO, Georgina
Tècniques d'interpretació text/musical 1 departamento ESAD 551077
MONCLÚS MANCHÓN, Sandra
DOMINGO QUINTANA, Marta
Tècniques d'interpretació físic/visual 1 departamento ESAD 551078
VILÀ ZAPATA, Jordi
CUSÓ TORELLÓ, Joan
Tècniques d'interpretació físic 1 departamento ESAD 551079
LEVY, Stephane
Tècniques d'interpretació físic/visual 2 departamento ESAD 551080
CODINACHS PARÉS, Maria
GRAELLS MONTSERRAT, Luís Gonzaga
PROFESSOR PENDENT, IT
Tècniques d'interpretació físic 2 departamento ESAD 551081
LEVY, Stephane
Instal·lació i performance departamento ESAD 552015
SALVÀ CERDÀ, Francesca
VILLANUEVA MIR, Marc
Titella i artefacte departamento ESAD 552022
CASAS MOTET, Alfred
Escenografia i espai sonor departamento ESAD 552025
HERMANSEN, Nicolas
Gèneres dramàtics departamento ESAD 553001
VILARDELL GRIMAU, Teresa
SARRIAS FORNES, Mercè
Estructures i procediments del drama contemporani departamento ESAD 553002
BATLLE JORDÀ, Carles
CARNEVALI, Davide
Disseny del personatge departamento ESAD 553003
RAFA SERRA, Marta
Direcció d'actors 3 departamento ESAD 553004
OLLÉ FREIXAS, Joan
GALAN SALA, Marta
LEGARDA ANDUEZA, Núria
PROFESSOR PENDENT, IT
Altres escenes (circ, òpera, dansa) departamento ESAD 553005
FONDEVILA FERNANDEZ, Jordi
Pràctica de teatre visual departamento ESAD 553007
DORDAL LALUEZA, Ferran
PROFESSOR PENDENT, IT
Pràctiques d'escenificació 4 departamento ESAD 553008
FONDEVILA FERNANDEZ, Jordi
SIMÓ VIÑES, Ramon
PUYO BOVÉ, Magda
AYZA BALLESTER, Jaume
PROFESSOR PENDENT, IT
Pràctiques d'escriptura 4 departamento ESAD 553009
NOLLA I GUAL, Enric
RIERA ORTIZ, Pere
MESTRES EMILIÓ, Albert
SZPUNBERG WITT, Victoria
Guió audiovisual departamento ESAD 553010
VILARDELL GRIMAU, Teresa
Dramatúrgies col·lectives departamento ESAD 553012
SZPUNBERG WITT, Victoria
ROSICH MARTÍ, Marc
Mètodes d'escenificació departamento ESAD 553013
BALAÑÀ ALTIMIRA, Glòria
PROFESSOR PENDENT, IT
Introducció a la coreografia departamento ESAD 553018
SALAS MONFORTE, Carles
Dramatúrgia i espectacle del circ departamento ESAD 553023
Mètodes d’Interpretació departamento ESAD 553039
SUBIRÓS BOSCH, Carlota
Optativa teatre text departamento ESAD 553040
BARCELO FERNANDEZ, Julia
Optativa teatre físic departamento ESAD 553041
ROMEI, Roberto
SALAS MONFORTE, Carles
PROFESSOR PENDENT, IT
Optativa teatre visual departamento ESAD 553042
PALET PUIG, Jordi
LEGARDA ANDUEZA, Núria
Optativa Teatre musical departamento ESAD 553043
MORERA PERELLO, Carlos Alberto
PROFESSOR PENDENT, IT
Optativa teatre aplicat departamento ESAD 554001
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Antonio-Simón
Història i teoria de les arts escèniques I departamento ESTAE 331010
BOLUDA MARTIN, Ricard
Música departamento ESTAE 331031 Luminotècnia,maquinària
Vidal Prats, Lluís
Introducció a la maquinària escènica departamento ESTAE 331051 Luminotècnia,maquinària
MASSÓ SOLER, Jordi
Introducció al so departamento ESTAE 331060 Luminotècnia, maquinària
SOLER CASTAÑÉ, Aleix
Prevenció de riscos laborals I departamento ESTAE 331071 Luminotècnia, maquinària
PLANAS VANDRELL, Jordi
Teoria de circuits departamento ESTAE 331502 Luminotècnia, maquinària
Hermoso Costa, Juan Ramón
Electrònica departamento ESTAE 331522 Luminitècnia, maquinària
Gallardo León, Juan Antonio
Rigging (Luminotècnia i so) departamento ESTAE 332060 Luminotècnia, so
MASSÓ SOLER, Jordi
Prevenció de riscos laborals II departamento ESTAE 332070 Luminotècnia, maquinària
PLANAS VANDRELL, Jordi
Instal.lacions elèctriques per a la il.luminació espectacular departamento ESTAE 332100 Luminotècnia
Valladares Piedra, Juan Raul
Nocions bàsiques del disseny d'il.luminació departamento ESTAE 332110 Luminotècnia
PLANAS VANDRELL, Jordi
Projectors I departamento ESTAE 332121 Luminotècnia
GIUDICESSI URETA, Fiorella
Construcció i acabats: fusteria departamento ESTAE 332201 Maquinària
NAUDI BONET, Enric
Construcció i acabats: metal·listeria departamento ESTAE 332211 Maquinària
Codolosa Pla, Josep
Maquinària escènica: cortinatges I departamento ESTAE 332220 Maquinària
BURZÓN MOLINER, Xavier
Maquinària escènica: elements escenogràfics departamento ESTAE 332230 Maquinària
Caamaño Garcia, Andrés
Maquinària escènica: rigging departamento ESTAE 332241 Maquinària
MASSÓ SOLER, Jordi
Nocions bàsiques del disseny escenogràfic departamento ESTAE 332251 Maquinària
CASTELLS NEGRE, Elisabet
Fonts sonores i mescladors I departamento ESTAE 332321 So
SOLER CASTAÑÉ, Aleix
Instal·lacions per so departamento ESTAE 332330 So
López Bello, Hector
MIDI i informàtica musical I departamento ESTAE 332340 So
HERMANSEN, Nicolas
Nocions bàsiques del disseny de so departamento ESTAE 332350 So
POLLS SALVADOR, Alejandro
Processadors departamento ESTAE 332350 So
Castán Girona, Albert
Sistemes de comunicació departamento ESTAE 332370 So
Prat Bachs, Pere
Tècniques representació grafica II Maquinaria departamento ESTAE 332580 Maquinàraia
Bérmudez Rodríguez, Francisco
Història i teoria de les arts escèniques II departamento ESTAE 333010
BOLUDA MARTIN, Ricard
L'Edifici teatral departamento ESTAE 333030 Luminotècnia-maquinària
CASANELLAS JURNET, Isabel
Prevenció de riscos laborals III departamento ESTAE 333070 Luminotècnia, maquinària
MASSÓ SOLER, Jordi
producció i gestio...(FOL) departamento ESTAE 333080 luminotècnia, maquinària
TARRIDA ARIBAU, Marc
Construcció i acabats: materials sintètics departamento ESTAE 333201 maquinària
De la Llana LLuch, Margalida
Construcció i acabats: pintura departamento ESTAE 333212 Maquinària
CUSCÓ FRANSI, Anna
Maquinària escènica: cortinatges II departamento ESTAE 333221 Maquinària
BURZÓN MOLINER, Xavier
Amplificació departamento ESTAE 333301 So
López Bello, Hector
Electroacústica departamento ESTAE 333311 So
SOLER CASTAÑÉ, Aleix
Fonts sonores i mescladors II departamento ESTAE 333320 So
HERMANSEN, Nicolas
MIDI i informàtica musical II departamento ESTAE 333340 So
HERMANSEN, Nicolas
Música per a so departamento ESTAE 333350 So
Vidal Prats, Lluís
Reproductors / enregistradors departamento ESTAE 333360 So
Castán Girona, Albert
Tècniques espacials departamento ESTAE 33337 So
Castán Girona, Albert
Construcció i acabats: fusteria departamento ESTAE332201 Maquinària
BORRÁS SALMERÓN, Paula
Producció i gestió / FOL departamento ESTAE333080 Luminotècnia, maquinària
Tarrida Llopart, Antoni
Projectors II departamento ESTAE333120 Luminotècnia
Rey Quintana, Ramón
Maquinària escènica: joc escenotècnic departamento Maquinària ESTAE 333231
PIERA CHAVARRIA, Oriol
Creativitat, art, ciència i educació departamento PAEP 910046
POLO I PUJADAS, Magda
Llenguatges escènics departamento PAEP 910047
CONDE-SALAZAR, Jaime
Projectes i metologies de recerca departamento PAEP 910048
JAQUES, Jèssica
Producció i gestió de projectes departamento PAEP 910049
CASTELLET, Isabel
Arts escèniques aplicades: social i diversitat departamento PAEP 910050
GARCÍA, Eva
Espai escènic: espai, so, il·luminació, escenografia i personatge departamento PAEP 910052
AZORÍN, Paco
Bloc de Dramatúrgies contemporànies departamento PAEP 910053
VERGES VILELLA, Sadurní
Composició aplicada departamento PAEP 910054
BALDWIN, Chris
Pràctica escènica departamento PAEP 910055
BERNAT DE NAEYER, Roger
Psicologia del desenvolupament departamento PME 910021
PADRÓS TUNEU, Núria
Tècnica Dalcroze departamento PME 910023
ARÚS LEITA, M. Eugènia
Moviment en l'etapa infantil i primària departamento PME 910024
AMATRIAIN VIVES, Marta
Dansa comunitària departamento PME 910025
LUBEIGT, Amaya
VAN POPPEL, Wilfried
Improvisació del moviment departamento PME 910026
CONDRO, Lucas
Composició del moviment departamento PME 910027
MARGARIT VINYALS, M. Àngels
Diversitat psíquica i moviment departamento PME 910028
GÓMEZ, Susana
Estructura i organització departamento PME 910030
MATEU SERRA, Maria Mercè
Atenció a la diversitat departamento PME 910031
JIMÉNEZ PERALES, Verònica
SOLDEVILA, Jesús
Moviment en adolescència i la vellesa departamento PME 910034
PÉREZ TESTOR, Susana
Escola d'Espectadors departamento PME 910037
PALANCA, Xema
Psicologia de l'educació departamento PME 910038
NARANJO, Mila
Atenció a la diversitat: psicologia de grups departamento PME 910039
GONZÁLEZ PARERA, Montserrat
Dinàmiques del cos: el moviment com a eina expressiva departamento PME 910041
GARCÍA MORESO, Claudia
Dansa-Teatre departamento PME 910042
BOZA ERRO, Inés
Diversitat física i moviment departamento PME 910046
CORTÈS, Jordi
Psicologia del desenvolupament departamento PTE 910021
PADRÓS TUNEU, Núria
Eines d'avaluació aplicades a l'educació departamento PTE 910029
SEBASTIANI OBRADOR, Enric M.
Estructura i organització departamento PTE 910030
MATEU SERRA, Maria Mercè
Atenció a la diversitat departamento PTE 910031
JIMÉNEZ PERALES, Verònica
SOLDEVILA, Jesús
Dramatúrgia de la coralitat departamento PTE 910032
COLOMÉ, Montserrat
Direcció i dinàmica de grup departamento PTE 910033
BERCEBAL, Fernando
L'objecte i el titella com a mèdium pedagògic departamento PTE 910035
BAKER, Rene
Sistemes d'avaluació departamento PTE 910036
GUISADO HERNÁNDEZ, M. José
Escola d'Espectadors departamento PTE 910037
PALANCA, Xema
Psicologia de l'educació departamento PTE 910038
NARANJO, Mila
Atenció a la diversitat: psicologia de grups departamento PTE 910039
GOZÁLEZ PARERA, Montserrat
Dinàmiques del cos: el moviment com a eina expressiiva departamento PTE 910041
GARCÍA MORESO, Claudia
Dansa-Teatre departamento PTE 910042
BOZA ERRO, Inés
Interpretació departamento PTE 910043
MILLA SANDON, Concha
Veu departamento PTE 910044
SAGARRA, Mariona
Espai escènic I DIE CSD 420014
FIGUERAS CIFUENTES, Montserrat
Tècniques de representació assistides per ordinador 2 DIE ESAD 522021
HUERRES RODRÍGUEZ, Pablo
ORRA MUNT, Roger
Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1 DIE ESAD 522025
ROY HOM, Joaquim
HERMANSEN, Nicolas
FERRI PARRES, Alfonso
Tècniques de realització escènica 3 DIE ESAD 532013
BERRONDO REKALDE, Jon
Construcció escenogràfica 1 DIE ESAD 532015
ERRA BATISTE, Xavier
LUCCHETTI GALLEGO, Mercè
PROFESSOR PENDENT, IT
Realització de la indumentària 1 DIE ESAD 532016
ECHEGARAY DEL POZO, Elisa
PROFESSOR PENDENT, IT
Projecte escenogràfic 4 DIE ESAD 542005
PUIGDEFABREGAS SAGRISTA, Bibiana
DURAN ESTEVA, Pep
TOLOSA MAGRIÑA, Montserrat
PROFESSOR PENDENT, IT
Pràctiques d'il·luminació 2 DIE ESAD 542008
GELABERT MIQUEL, Guillem
AYZA BALLESTER, Jaume
UBACH MILLANAS, Antoni
MARTÍ RUIZ, Luis
Construcció escenogràfica 2 DIE ESAD 542009
ROY HOM, Joaquim
HUERRES RODRÍGUEZ, Pablo
ORRA MUNT, Roger
PIERA CLARAMUNT, Carles
Realització de la indumentària 2 DIE ESAD 542010
ECHEGARAY DEL POZO, Elisa
Art i escena contemporània DIE ESAD 542011
RAUBERT NONELL, Bàrbara
Maquillatge DIE ESAD 552009
LLUNELL ARGEMÍ, Núria
Disseny escenogràfic per a esdeveniments DIE ESAD 552014
PIERA CLARAMUNT, Carles
Metodologies de creació DIE ESAD 552024
PUIGDEFABREGAS SAGRISTA, Bibiana
SALVÀ CERDÀ, Francesca
SALICRÚ JULIÀ, Marc
AZORÍN, Paco
PROFESSOR PENDENT, IT
Teoria i història de la indumentària i el vestuari teatral DIE ESAD 552027
RAFA SERRA, Marta
Introducció a la luminotècnia ESTAE 331041 Luminotècnia, maquinària
PLANAS VANDRELL, Jordi
Equips de regulació (dimmers i taules) ESTAE 333100 Luminotècnia
GIUDICESSI URETA, Fiorella
Estructura, organització i eines d'avaluació PAEE 910029 PME, PTE, PAEP
SEBASTIANI OBRADOR, Enric M.
Tècniques de dansa I (clàssica) MOV CSD 410002
FACCO DEVESA, Cristina
SANZ MACHANCOSES, Oscar
FERNANDEZ FUENTES, Carlos
Tècniques de dansa I (contemporània) MOV CSD 410002
PLANA HONORATO, Rafael
COLACRAI MORERO, Cecilia
VELARDE GONZÁLEZ, Amaranta
VILALTA ARANGO, Joan
PROFESSOR PENDENT, IT
Tècniques de dansa I (espanyola) MOV CSD 410002
BARREDA CARBAJO, Juan José
LÉRIDA BERMEJO, Juan Carlos
FLORES FLORES, Rosario
Fonaments del moviment MOV CSD 410003
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
Anatomia descriptiva MOV CSD 410004
ROUET, Sandrine
Fisiologia MOV CSD 410005
UREÑA VICENTE, Raquel
Tècniques de dansa II (Altres tècniques) MOV CSD 420003
HERNÁNDEZ ANDRÉS, Pilar
PROFESSOR PENDENT, IT
Tècniques de dansa II (Clàssica) MOV CSD 420003 CL
SILVA VEGA, Carlos
TZVETANOVA KAMENOVA, Andjela
FERRER CARSI, Blanca
MARIN GARCIA, Sandra
Dansa i salut MOV CSD 420004
PROFESSOR PENDENT, IT
Condicionament físic del ballarí-intèrpret MOV CSD 420005
ROUET, Sandrine
Pràctica rítmica i llenguatges sonors I MUS CSD 410013
FERNÁNDEZ ALONSO, Neus
Anàlisi musical aplicat a la dansa MUS CSD 420012
ANDRES CASTELLS, Laura
PROFESSOR PENDENT, IT
Història de la dansa TEO CSD 410001
FRATINI SERAFIDE, Roberto
Cultura coreogràfica i musical TEO CSD 410016
RAUBERT NONELL, Bàrbara
ALAVEDRA SUBIRANAS, Joan
Història de la dansa moderna i contemporània TEO CSD 420001
FRATINI SERAFIDE, Roberto
Història de la dansa a Espanya TEO CSD 420002
VENDRELL SALES, Ester

Powered by Koha