Pràctica actoral

Pràctica actoral [Enregistrament de vídeo] - Barcelona : Institut del Teatre, 2013 - 1 videodisc (DVD) (88 min) : col., so - Producció pròpia (Institut del Teatre) ; 2012-2013 . - Producció pròpia (Institut del Teatre) 2012-2013 .

Mostra dels 4 treball realitzats pels alumnes dels diferents grups de l'assignatura, dirigits pels professors Pep Colomer, Jordi Vilà, Christian Atanasio i Joan Cusó i acompanyats pels pianistes Dani Rambla i Ismael Dueñas Dades extretes del paper que acompanya el vídeo Enregistrament no comercialitzat

2898926


Institut del Teatre (Centre del Vallès). Escola Superior d'Art Dramàtic --Exercicis


Interpretació--Exercicis

37:79.07IT(086.8)

Powered by Koha